СУДИИ

Виктор Ангелов

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Боро Антовски

Горјан Арсев

Зоран Ацевски

Димитар Биноски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Маријан Богески

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Борјан Божиновски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Горан Бошкоски Пајо

Александар Видиков

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Никола Влахов

Александар Гавриловски

Бојан Георгиевски

Александар Давидов

Бојан Давков

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Орданчо Данев

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Мартин Деспотовски

Трајче Деспотовски

Давор Димевски

Димитар Ѓеоргиевски

Ристе Ѓорѓиев

Александар Ѓорески

Дејан Зафировски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Андреј Златевски

Андреј Ивановски

Стефан Илиевски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Никола Јакимовски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Бисера Јакова

Христијан Јанески

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Раде Јанков

Мартин Јовановски

Николче Јовановски

Дарко Јосковски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Кристијан Кестев

Ранк: АБА судија

Датум на раѓање: 19.02.1991

Искуство: 12 години

Владимир Крстевски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Благоја Лазов

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Влатко Лалков

Леа Ласковска

Јордан Љочев

Марио Маџовски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Сашко Мелов

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Иван Мијалковски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Александар Милојевиќ

Давор Минчевски

Димитар Мирчевски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Стојан Митев

Никола Митрески

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Игор Митровски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Зоран Митровски

Ранк: Државен судија

Датум на раѓање: 26.11.1988

Искуство: 18 години

Владимир Михајловиќ

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Драге Мицковски

Иван Ников

Лазе Николов

Марко Николовски

Ема Никочевиќ

Валентин Огненов

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Ангел Огненов

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Александар Павлов

Матеј Павловски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Томи Панов

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Мартин Петровиќ

Душан Петровски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Петар Петровски

Дејан Ристевски

Стефан Ристовски

Даниел Рувчевски

Симон Симуновски

Валентин Станчев

Пантелија Стоев

Дамјан Стојчев

Ранк: Кошаркарски судија

Датум на раѓање: 01.01.1970

Искуство: 53 години

Леонида Тасевска

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Христијан Тасевски

Игор Темелков

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Митко Тренчевски

Христијан Упевчев

Ранк: ФИБА судија

Датум на раѓање: 19.02.1980

Искуство: 27 години

Алија Феревски

Ранк: Кошаркарски судија

Датум на раѓање: 01.01.1970

Искуство: 53 години

Кристиан Филиповски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Филип Филиповски

Влатко Цветаноски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Наташа Цветковска

Јордан Червенка


ДЕЛЕГАТИ

Горан Анастасијевиќ

Тони Ангелов

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Кирил Ахтаров

Миа Божиновска

Илче Божиновски

Драги Бошков

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Елена Велкоска

Александра Гаџоска

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Александар Дамески

Петар Денковски

Петар Деспотовски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Слободан Димовски

Љупчо Димовски

Александар Димовски

Ранк: Делегат

Датум на раѓање: 27.05.1983

Искуство: 53 години

Дејан Дојчиновски

Сашо Донев

Данчо Ивановски

Зоран Илиевски

Предрад Исајлоски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Бобан Јосифовски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Блашко Клинчаров

Атанас Костовски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Адријана Красниќ

Јован Митев

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Ристо Мицев

Марјан Мицевски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Марјан Ников

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Зоран Николовски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Влатко Панајотовиќ

Васил Пиљафов

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Ѓорѓи Пиперков

Зоран Поповски

Бојан Ристовски

Сања Саздовска

Петар Стојчевски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Антонио Теофиловски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Сашко Терзиевски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Диме Терзовски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Марјан Тодоровски

Зоран Трајковски

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Дарко Трајчевски

Ранк: Делегат

Датум на раѓање: 26.11.1991

Искуство: 5 години

Ерхан Ќахил

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Антонио Угринов

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Среќко Хорват

Ранк:

Датум на раѓање: Нема инфо

Искуство: Нема инфо

Саша Цветковиќ

Ранк: ФИБА делегат

Датум на раѓање: 11.01.1970

Искуство: 53 години

Владо Цветковски