ИЗМЕНИ НА ОФИЦИЈАЛНИТЕ КОШАРКАРСКИ ПРАВИЛА 2020

...

Нашата федерација, во соработка со Светската кошаркарска федерација, и националниот ФИБА инструктор, ги објавува измените на официјалните кошаркарски правила 2020:

Нашата федерација, во соработка со Светската кошаркарска федерација, и националниот ФИБА инструктор, ги објавува измените на официјалните кошаркарски правила 2020: - Англиска верзија на комплетните правила со важност од 01.10.2020 година, каде измените се подвлечени со жолто-финална верзија усвоена од Техничката Комисија и Бордот на ФИБА, со што сите фејсбук и блог статуси со објавувањето на овој материјал престануваат да важат. - Сумарен превод на измените на официјалните кошаркарски правила на македонски јазик, реализиран од страна на македонскиот национален ФИБА инструктор, г-дин Ѓорѓи Пиперков.